Pliki cookies

Polityka dotycząca “cookies” Każdemu komputerowi, który łączy się z Serwisem, przypisywany jest unikatowy plik Cookie. Administrator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie aby umożliwić korzystanie z serwisu oraz w celach badań statystycznych do gromadzenia Informacji niebędących danymi osobowymi na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz monitoringu statystycznego liczby osób korzystających z Serwisu.

Większość oprogramowania przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie wszystkich plików cookie. Administrator pragnie jednak poinformować, iż jeżeli Użytkownik zablokuje w przeglądarce pliki cookie, nie będzie możliwe skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich funkcjonalności serwisu, które wymagają zalogowania, ponadto niektóre inne funkcje i udogodnienia Serwisu mogą nie działać prawidłowo.

Administrator nie kojarzy Informacji niebędących danymi osobowymi gromadzonych na podstawie plików cookie z danymi identyfikującymi tożsamość bez zgody użytkownika.

Administrator informuje, iż istnieje techniczna możliwość wykorzystania plików cookie do generowania reklam i treści w witrynach internetowych i w biuletynach w trybie dynamicznym, prowadzenia monitoringu statystycznego liczby osób korzystających z witryn wybranych sponsorów i reklamodawców, badania liczby osób odbierających wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora, a także kierowania określonych reklam do przeglądarki internetowej Użytkownika lub ustalenia popularności określonych treści lub reklam. Jednakże Administrator nie wykorzystuje plików cookie w powyższych celach.

Wykorzystanie plików cookie w powyższych celach, bądź innych celach niewskazanych w zdaniu poprzednim oraz niewskazanych w pierwszym akapicie niniejszego podpunktu zawierającego deklaracje Administratora co do celów wykorzystywania w chwili obecnej plików cookie będzie poprzedzone zmianą Regulaminu.

Administrator przy tym poprosi Użytkowników o zgodę na stosowanie plików cookie w trybie i na zasadach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zgoda Użytkownika na takie zastosowanie plików cookie będzie wymagana.

AB Nahlik S.C.