Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika sklepu AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – odbioru towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować AB Nahlik s.c.  z siedzibą w Łodzi, przy ulicy W. Kilara 11; 91–335 Łódź, numer telefonu: (+48) 42 654 61 72; numer faksu:42 654 61 72; adres e-mail: abnahlik@abnahlik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na formularzu odstąpienia od umowy wysłanego pocztą.POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mogą Państwo również wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy dostępny na stronie www.abnahlik.pl i przesłać informację o odstąpieniu od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AB Nahlik s.c., niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym AB Nahlik s.c., została skutecznie poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności AB Nahlik s.c. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

AB Nahlik s.c może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia AB Nahlik s.c. dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar (rzecz) AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi, ulica W. Kilara 11, 91–335 Łódź, niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo AB Nahlik s.c. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar (rzecz) przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

AB Nahlik s.c.

 

Formularz odstąpienia od umowy